เลือกเข้าใช้ระบบงาน
สนับสนุนการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป, Browser ที่สนับสนุน Firefox 30+ (แนะนำให้ใช้)
โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF (acrobat reader v.8)
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 ต่อ 1301, 1303 โทรสาร. 0-2280-4487