ลงทะเบียนใช้งาน

จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว ด้วย ระบบถึงจะอนุมัติ
เลือกภาพบัตรประชาชนเปลียนภาพ ยกเลิก
ภาพนามสกุล jpg,png,bmp และ gif ขนาดภาพไม่เกิน 595 x 842 pixel


สนับสนุการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป, Browser ที่สับสนุน Firefox 4+ (แนะนำให้ใช้), Google Chrome 20+ และ IE9+