เปลี่ยนแปลงการบันทึกคำขอ ป.ตรี ให้สถาบันบันทึกคำขอของวิทยาลัย ในเมนู "คำของบลงทุน-โครงการ" โดยเรียงลำดับเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
หนังสือแจ้งสถานศึกษา 2562, รายละเอียด , รายการครุภัณฑ์มาตรฐาน , แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 2560 (Powerpoint file)
>> คู่มือระบบคำขอ (RQ) <<
ติดต่อ คณะทำงาน อ.ก้องกุล 0955241596
สนับสนุการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป
ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โปรดใช้ firefox ในการทำงาน